Menu

Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tat-30 ta’ Marzu 2012

4 ta' April 2012

Partiti mhux relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fit-30 ta’ Marzu 2012 iż-żieda ta’ EUR 9.3 biljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita 1 tal-attiv) kienet dovuta għall-aġġustamenti trimestrali ta’ rivalutazzjoni.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti 2 u 3 tal-attiv nieqsa l-partiti 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset bi EUR 22.4 biljun għal EUR 228.1 biljun. Din il-bidla kienet dovuta għall-effetti tar-rivalutazzjoni trimestrali tal-attiv u l-passiv, għat-tranżazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll li għamlu l-banek ċentrali tal-Eurosistema matul il-perjodu analizzat u għall-operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani (ara taħt).

Operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani
Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
29 ta’ Marzu 2012 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 1.8 biljun USD 2.9 biljun
29 ta’ Marzu 2012 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 84 jum għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 25.5 biljun USD 6.3 biljun

It-tranżazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema skont l-arranġament temporanju u reċiproku dwar il-muniti (linja swap) li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli negozjabbli barra dawk miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita 7.2 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.4 biljun għal EUR 347.3 biljun. Il- karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 2.9 biljun għal EUR 869.9 biljun. L- obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita 5.1 tal-passiv) naqsu b’EUR 19-il biljun għal EUR 137.5 biljun.

Partiti relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita 5 tal-attiv nieqsa l-partiti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied bi EUR 8.8 biljun għal EUR 161.1 biljun. Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Marzu 2012 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 59.5 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 61.1 biljun. Fl-istess jum immaturaw depożiti fissi ta’ EUR 218-il biljun u nġabru depożiti ġodda ta’ EUR 213.5 biljun, b’maturità ta’ ġimgħa. Nhar il-Ħamis 29 ta’ Marzu 2012 immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament għal żmien itwal ta’ EUR 29.7 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 25.1 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 1.6 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.8 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 778.7 biljun (imqabbel ma’ EUR 785.4 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita 7.1 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.8 biljun għal EUR 280.2 biljun, minħabba l-konklużjoni ta’ xiri skont it-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti u l-aġġustamenti ta’ tmiem it-trimestru. Għalhekk fil-ġimgħa li għalqet fit-30 ta’ Marzu 2012 il-valur tax-xiri akkumulat skont il-Programm tas-Swieq tat-Titoli kien ta’ EUR 214.2 biljun, waqt li dak tal-portafolli miżmuma skont l-ewwel u t-tieni programmi ta’ xiri ta’ bonds garantiti kien ta’ EUR 56.8 biljun u EUR 9.2 biljun rispettivament. It-tliet portafolli jidħlu kollha fil-kontijiet bħala attiv li jinżamm sal-maturità.

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 19.4 biljun għal EUR 108.7 biljun.

Rivalutazzjoni ta’ tmiem it-trimestru tal-attiv u l-passiv tal-Eurosistema

Skont ir-regoli armonizzati tal-kontabilità tal-Eurosistema, id-deheb, il-kambju, l-investimenti f’titoli u l-istrumenti finanzjarji tal-Eurosistema jiġu rivalutati bir-rati u l-prezzijiet tas-suq fi tmiem kull trimestru. L-impatt nett tar-rivalutazzjoni fuq kull partita tal-karta tal-bilanċ fil-31 ta’ Marzu 2012 jidher fil-kolonna supplimentari “Differenza mqabbla mal-ġimgħa li għaddiet minħabba l-aġġustamenti ta’ tmiem it-trimestru”. Il-prezz tad-deheb u r-rati ewlenin tal-kambju użati għar-rivalutazzjoni tal-bilanċi kienu dawn:

Deheb: EUR 1,243.449 kull uqija fina

USD: 1.3356 kull EUR

JPY: 109.56 kull EUR

Drittijiet speċjali ta’ kreditu (DSK): EUR 1.1607 kull DSK

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba
i) transazzjonijiet
ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
i) ii)
1 Deheb u krediti f’deheb 432,705 0 9,256
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 238,468 −789 −8,225
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 85,195 −17 −1,854
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
153,273 −771 −6,371
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 55,160 −13,647 −1,951
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 18,366 −336 57
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 18,366 −336 57
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 1,153,584 −2,304 0
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 61,078 1,535 0
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 1,090,891 −4,614 0
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 1,615 781 0
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0 −6 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 59,575 1,867 0
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 627,480 −1,174 2,398
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 280,180 255 581
7.2 Titoli oħra 347,301 −1,429 1,817
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 31,131 0 −45
9 Assi oħra 347,957 −4,427 898
Assi Totali 2,964,427 −20,809 2,388
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba
i) transazzjonijiet
ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
i) ii)
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 869,948 2,885 0
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,101,178 8,312 0
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 108,653 19,380 0
2.2 Faċilità ta’ depożitu 778,702 −6,691 0
2.3 Depożiti fissi 213,500 −4,500 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 324 123 0
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 2,146 500 0
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 149,635 −18,290 0
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 137,522 −19,000 0
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 12,113 710 0
6 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 79,805 −10,900 2
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 3,025 35 −109
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 7,822 −632 −242
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 7,822 −632 −242
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 54,716 0 −1,226
10 Passiv ieħor 212,821 −3,347 −1,707
11 Kont tar-rivalutazzjoni 399,445 0 5,416
12 Kapitali u riżervi 83,887 628 254
Total tal-passiv 2,964,427 −20,809 2,388

Kuntatti midja