Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. március 30.

2012. április 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. március 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 9,3 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 22,4 milliárd euróval csökkent, 228,1 milliárd euróra. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. március 29. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,8 milliárd USD 2,9 milliárd USD
2012. március 29. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 25,5 milliárd USD 6,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 347,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval, 869,9 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19 milliárd euróval csökkent, 137,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,8 milliárd euróval 161,1 milliárd euróra emelkedett. 2012. március 28-án, szerdán lejárt egy 59,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 61,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 218 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 213,5 milliárd euro értékben. 2012. március 29-én, csütörtökön lejárt egy 29,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 25,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 778,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 785,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,8 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt vásárlás, valamint a negyedév végi kiigazítás állt. Így a 2012. március 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 9,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,4 milliárd euróval 108,7 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2012. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1 243,449 EUR/finom uncia

USD: 1,3356 USD/EUR

JPY: 109,56 JPY/EUR

Különleges lehívási jog (SDR): 1,1607 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 705 0 9 256
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 238 468 −789 −8 225
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 195 −17 −1 854
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 153 273 −771 −6 371
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 160 −13 647 −1 951
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 366 −336 57
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 366 −336 57
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 153 584 −2 304 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 61 078 1 535 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 090 891 −4 614 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 615 781 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −6 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 575 1 867 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 627 480 −1 174 2 398
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 180 255 581
7.2 Egyéb értékpapírok 347 301 −1 429 1 817
8 Euróban denominált államadósság 31 131 0 −45
9 Egyéb eszközök 347 957 −4 427 898
Eszközök összesen 2 964 427 −20 809 2 388
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 948 2 885 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 101 178 8 312 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 108 653 19 380 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 778 702 −6 691 0
2.3 Lekötött betétek 213 500 −4 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 324 123 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 146 500 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 149 635 −18 290 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 522 −19 000 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 12 113 710 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 79 805 −10 900 2
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 025 35 −109
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 822 −632 −242
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 822 −632 −242
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0 −1 226
10 Egyéb kötelezettségek 212 821 −3 347 −1 707
11 Átértékelési számlák 399 445 0 5 416
12 Saját tőke 83 887 628 254
Források összesen 2 964 427 −20 809 2 388

Médiakapcsolatok