Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 martie 2012

13 martie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 9 martie 2012, creşterea de 4 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 249,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
8 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,5 miliarde USD 1,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 348,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a menţinut practic nemodificat la valoarea de 870,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 1,1 miliarde EUR, până la 134,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 10,6 miliarde EUR, până la 83,5 miliarde EUR. Marţi, 6 martie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 29,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 17,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 798 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 820,8 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au redus cu 1,1 miliarde EUR, până la 283 de miliarde EUR. Reducerea s-a datorat răscumpărării titlurilor în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, a căror valoare a depăşit‑o pe cea a cumpărărilor decontate în săptămâna analizată atât în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, cât şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 9 martie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 217,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 6,5 miliarde EUR, până la 97,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 449 4
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 978 −3
2.1 Creanţe asupra FMI 86 862 19
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 117 −22
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 70 367 −1 744
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 363 −2 906
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 363 −2 906
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 118 273 −12 079
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 17 541 −11 928
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 100 076 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 632 −151
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 23 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 880 −1 381
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 631 122 −591
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 283 011 −1 070
7.2 Alte titluri 348 112 479
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 406 174 1 324
Total active 3 005 782 −17 377
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 870 605 49
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 132 702 −16 162
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 97 943 6 541
2.2 Facilitatea de depozit 797 953 −22 866
2.3 Depozite pe termen fix 219 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 305 163
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 355 −13
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 954 −1 192
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 300 −1 074
5.2 Alte angajamente 11 654 −118
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 92 293 1 403
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 910 −502
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 800 −61
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 800 −61
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 212 191 −909
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 83 000 10
Total pasive 3 005 782 −17 377

Contacte media