Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. kovo 9 d.

2012 m. kovo 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. kovo 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 249,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir sandorių, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. kovo 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,5 mlrd. JAV dolerių 1,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 348,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 870,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 134,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,6 mlrd. eurų – iki 83,5 mlrd. eurų. Antradienį, 2012 m. kovo 6 d., baigėsi 29,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 17,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 798 mlrd. eurų (palyginti su 820,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų iki 283 mlrd. eurų, pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip visiškai kompensuojant pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytus pirkimus. Dėl to 2012 m. kovo 9 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 217,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,2 mlrd. eurų ir 8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 97,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 449 4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 978 −3
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 862 19
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 117 −22
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 70 367 −1 744
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 363 −2 906
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 363 −2 906
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 118 273 −12 079
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 17 541 −11 928
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 100 076 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 632 −151
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 880 −1 381
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 631 122 −591
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 283 011 −1 070
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 348 112 479
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 406 174 1 324
Visas turtas 3 005 782 −17 377
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 870 605 49
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 132 702 −16 162
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 97 943 6 541
2.2 Indėlių galimybė 797 953 −22 866
2.3 Terminuotieji indėliai 219 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 305 163
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 355 −13
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 954 −1 192
5.1 Valdžiai 134 300 −1 074
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 654 −118
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 92 293 1 403
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 910 −502
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 800 −61
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 800 −61
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 191 −909
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 83 000 10
Visi įsipareigojimai 3 005 782 −17 377

Kontaktai žiniasklaidai