Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. március 9.

2012. március 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. március 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 4 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 1,2 milliárd euróval csökkent, 249,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. március 8. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,5 milliárd USD 1,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 348,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban levő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke gyakorlatilag nem változott, 870,6 milliárd euro maradt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 134,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,6 milliárd euróval 83,5 milliárd euróra emelkedett. 2012. március 6-án, kedden lejárt egy 29,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 17,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 798 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 820,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,1 milliárd euróval 283 milliárd euróra csökkent. A csökkenés hátterében az értékpapír-piaci program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt, ami bőven ellensúlyozta az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a héten teljesített vásárlásokat. Így a 2012. március 9-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 217,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,5 milliárd euróval 97,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 449 4
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 978 −3
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 862 19
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 117 −22
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 70 367 −1 744
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 363 −2 906
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 363 −2 906
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 118 273 −12 079
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 17 541 −11 928
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 100 076 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 632 −151
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 23 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 880 −1 381
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 631 122 −591
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 283 011 −1 070
7.2 Egyéb értékpapírok 348 112 479
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 406 174 1 324
Eszközök összesen 3 005 782 −17 377
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 870 605 49
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 132 702 −16 162
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 97 943 6 541
2.2 Betéti rendelkezésre állás 797 953 −22 866
2.3 Lekötött betétek 219 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 305 163
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 355 −13
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 954 −1 192
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 300 −1 074
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 654 −118
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 92 293 1 403
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 910 −502
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 800 −61
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 800 −61
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 191 −909
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 83 000 10
Források összesen 3 005 782 −17 377

Médiakapcsolatok