Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.3.2012

13.3.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.3.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,2 miljardilla eurolla 249,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 348,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pysyi lähes ennallaan 870,6 miljardina eurona. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 134,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,6 miljardilla eurolla 83,5 miljardiin euroon. Tiistaina 6.3.2012 erääntyi 29,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 17,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 219,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 798 miljardia euroa (edellisellä viikolla 820,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pieneni 1,1 miljardilla eurolla 283 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 9.3.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 217,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,2 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,5 miljardilla eurolla 97,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 449 4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 978 −3
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 862 19
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 117 −22
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 70 367 −1 744
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 363 −2 906
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 363 −2 906
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 118 273 −12 079
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 17 541 −11 928
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 100 076 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 632 −151
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 23 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 880 −1 381
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 631 122 −591
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 283 011 −1 070
7.2 Muut arvopaperit 348 112 479
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 406 174 1 324
Vastaavaa yhteensä 3 005 782 −17 377
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 870 605 49
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 132 702 −16 162
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 97 943 6 541
2.2 Talletusmahdollisuus 797 953 −22 866
2.3 Määräaikaistalletukset 219 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 305 163
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 355 −13
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 954 −1 192
5.1 Julkisyhteisöt 134 300 −1 074
5.2 Muut 11 654 −118
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 92 293 1 403
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 910 −502
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 800 −61
8.1 Talletukset ja muut velat 7 800 −61
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 212 191 −909
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 83 000 10
Vastattavaa yhteensä 3 005 782 −17 377