Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 februarie 2012

28 februarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 februarie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 277,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 februarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,7 miliarde USD 3,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1,2 miliarde EUR, până la 342,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,0 miliarde EUR, până la 867,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 41,8 miliarde EUR, până la 142,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 1,6 miliarde EUR, până la 120,0 miliarde EUR. Miercuri, 22 februarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 142,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 166,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,0 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 477,3 miliarde EUR (faţă de 454,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,6 miliarde EUR, până la 283,6 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 februarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 7,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 38,8 miliarde EUR, până la 93,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 445 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 278 −526
2.1 Creanţe asupra FMI 85 517 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 761 −526
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 99 874 245
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 801 289
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 801 289
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 819 682 23 350
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 166 490 23 739
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 652 097 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 020 −416
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 75 27
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 64 663 −4 533
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 626 474 1 795
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 283 609 580
7.2 Alte titluri 342 865 1 215
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 358 205 8 717
Total active 2 692 598 29 337
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 867 396 −1 958
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 793 399 −13 801
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 93 676 −38 797
2.2 Facilitatea de depozit 477 324 22 968
2.3 Depozite pe termen fix 219 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 899 2 028
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 329 398
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 153 640 43 069
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 142 238 41 772
5.2 Alte angajamente 11 402 1 297
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 115 851 −2 306
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 771 69
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 337 −64
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 337 −64
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 215 914 3 598
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 81 990 333
Total pasive 2 692 598 29 337

Contacte media