Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. vasario 24 d.

2012 m. vasario 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. vasario 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 277,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. vasario 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,7 mlrd. JAV dolerių 3,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 342,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,0 mlrd. eurų – iki 867,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 41,8 mlrd. eurų – iki 142,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 120,0 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. vasario 22 d., baigėsi 142,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 166,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,0 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 477,3 mlrd. eurų (palyginti su 454,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 283,6 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. vasario 24 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,2 mlrd. eurų ir 7,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,8 mlrd. eurų – iki 93,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 445 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 278 −526
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 517 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 761 −526
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 99 874 245
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 801 289
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 801 289
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 819 682 23 350
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 166 490 23 739
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 652 097 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 020 −416
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 75 27
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 64 663 −4 533
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 626 474 1 795
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 283 609 580
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 865 1 215
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 358 205 8 717
Visas turtas 2 692 598 29 337
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 867 396 −1 958
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 793 399 −13 801
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 93 676 −38 797
2.2 Indėlių galimybė 477 324 22 968
2.3 Terminuotieji indėliai 219 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 899 2 028
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 329 398
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 153 640 43 069
5.1 Valdžiai 142 238 41 772
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 402 1 297
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 115 851 −2 306
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 771 69
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 337 −64
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 337 −64
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 914 3 598
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 990 333
Visi įsipareigojimai 2 692 598 29 337

Kontaktai žiniasklaidai