Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. február 24.

2012. február 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. február 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,3 milliárd euróval csökkent, 277,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. február 23. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,7 milliárd USD 3,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 342,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,0 milliárd euróval 867,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 41,8 milliárd euróval 142,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 1,6 milliárd euróval csökkent, 120,0 milliárd euróra. 2012. február 22-én, szerdán lejárt egy 142,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 166,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,0 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 477,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 454,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 283,6 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. február 24-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 7,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,8 milliárd euróval 93,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 445 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 278 −526
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 517 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 761 −526
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 99 874 245
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 801 289
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 801 289
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 819 682 23 350
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 166 490 23 739
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 652 097 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 020 −416
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 75 27
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 64 663 −4 533
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 626 474 1 795
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 283 609 580
7.2 Egyéb értékpapírok 342 865 1 215
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 358 205 8 717
Eszközök összesen 2 692 598 29 337
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 867 396 −1 958
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 793 399 −13 801
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 93 676 −38 797
2.2 Betéti rendelkezésre állás 477 324 22 968
2.3 Lekötött betétek 219 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 899 2 028
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 329 398
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 153 640 43 069
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 142 238 41 772
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 402 1 297
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 115 851 −2 306
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 771 69
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 337 −64
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 337 −64
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 914 3 598
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 81 990 333
Források összesen 2 692 598 29 337

Médiakapcsolatok