Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.2.2012

28.2.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.2.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 277,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.2.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 342,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,0 miljardilla eurolla 867,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 41,8 miljardilla eurolla 142,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 1,6 miljardilla eurolla 120,0 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.2.2012 erääntyi 142,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 166,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 219,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,0 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 477,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 454,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 283,6 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 24.2.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,2 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 7,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 38,8 miljardilla eurolla 93,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 445 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 278 −526
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 517 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 761 −526
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 99 874 245
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 801 289
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 801 289
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 819 682 23 350
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 166 490 23 739
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 652 097 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 020 −416
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 75 27
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 64 663 −4 533
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 626 474 1 795
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 283 609 580
7.2 Muut arvopaperit 342 865 1 215
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 358 205 8 717
Vastaavaa yhteensä 2 692 598 29 337
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 867 396 −1 958
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 793 399 −13 801
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 93 676 −38 797
2.2 Talletusmahdollisuus 477 324 22 968
2.3 Määräaikaistalletukset 219 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 899 2 028
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 329 398
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 153 640 43 069
5.1 Julkisyhteisöt 142 238 41 772
5.2 Muut 11 402 1 297
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 115 851 −2 306
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 771 69
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 337 −64
8.1 Talletukset ja muut velat 7 337 −64
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 215 914 3 598
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 81 990 333
Vastattavaa yhteensä 2 692 598 29 337

Yhteyshenkilöt