Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 decembrie 2011

6 decembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 2 decembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 196,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
1 decembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,6 miliarde USD 0,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 338,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 8,9 miliarde EUR, până la 874 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 35,4 miliarde EUR, până la 53,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 60,9 miliarde EUR, până la 128,8 miliarde EUR. Miercuri, 30 noiembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 247,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 265,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 194,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 194,2 miliarde EUR. Joi, 1 decembrie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 49,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 38,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 7 miliarde EUR (faţă de 1,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 332,7 miliarde EUR (faţă de 256,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 4,3 miliarde EUR, până la 267,6 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat rezultatului net al cumpărărilor în valoare de 3,7 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor în valoare de 0,7 miliarde EUR decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 2 decembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 206,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,1 miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 1,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 31,2 miliarde EUR, până la 180,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 822 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 231 908 2 019
2.1 Creanţe asupra FMI 80 380 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 151 528 2 021
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 250 −1 587
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 28 341 −701
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 28 341 −701
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 656 026 14 601
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 265 456 18 281
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 383 053 −9 428
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 002 5 300
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 515 449
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 92 447 −751
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 605 732 4 804
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 267 620 4 284
7.2 Alte titluri 338 111 521
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 932 −34
9 Alte active 335 230 −2 212
Total active 2 435 688 16 140
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 873 981 8 912
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 707 956 44 309
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 180 703 −31 202
2.2 Facilitatea de depozit 332 705 76 447
2.3 Depozite pe termen fix 194 199 −301
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 349 −634
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 600 −259
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 63 099 −33 910
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 53 554 −35 385
5.2 Alte angajamente 9 544 1 475
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 201 −225
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 391 2 551
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 872 −2 916
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 872 −2 916
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 205 346 −2 322
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 435 688 16 140

Contacte media