Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gruodžio 2 d.

2011 m. gruodžio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gruodžio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 196,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. gruodžio 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,6 mlrd. JAV dolerių 0,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 338,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,9 mlrd. eurų – iki 874 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,4 mlrd. eurų – iki 53,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 60,9 mlrd. eurų – iki 128,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. lapkričio 30 d., baigėsi 247,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 265,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 194,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 194,2 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. gruodžio 1 d., baigėsi 49,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 38,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 7 mlrd. eurų (palyginti su 1,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 332,7 mlrd. eurų (palyginti su 256,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 267,6 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius 3,7 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,7 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą bei pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. gruodžio 2 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 206,9 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 59,1 mlrd. eurų ir 1,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,2 mlrd. eurų – iki 180,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 822 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 231 908 2 019
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 380 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 151 528 2 021
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 250 −1 587
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 28 341 −701
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 28 341 −701
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 656 026 14 601
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 265 456 18 281
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 383 053 −9 428
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 002 5 300
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 515 449
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 92 447 −751
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 605 732 4 804
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 267 620 4 284
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 338 111 521
8 Valdžios skola eurais 33 932 −34
9 Kitas turtas 335 230 −2 212
Visas turtas 2 435 688 16 140
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 873 981 8 912
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 707 956 44 309
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 180 703 −31 202
2.2 Indėlių galimybė 332 705 76 447
2.3 Terminuotieji indėliai 194 199 −301
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 349 −634
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 600 −259
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 099 −33 910
5.1 Valdžiai 53 554 −35 385
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 544 1 475
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 201 −225
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 391 2 551
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 872 −2 916
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 872 −2 916
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 346 −2 322
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 435 688 16 140

Kontaktai žiniasklaidai