Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. december 2.

2011. december 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. december 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,8 milliárd euróval 196,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. december 1. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,6 milliárd USD 0,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak (EKB) a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 338,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,9 milliárd euróval, 874 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,4 milliárd euróval csökkent, 53,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 60,9 milliárd euróval csökkent, 128,8 milliárd euróra. 2011. november 30-án, szerdán lejárt egy 247,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 265,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 194,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 194,2 milliárd euro értékben. 2011. december 1-jén, csütörtökön lejárt egy 49,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 38,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 332,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 256,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,3 milliárd euróval 267,6 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt 3,7 milliárd euro értékű értékpapír-vásárlásnak, a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,7 milliárd euro értékű kötvényvásárlásnak, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében történő értékpapír-visszaváltásnak a nettó eredménye. Így a 2011. december 2-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 206,9 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program portfóliójának értéke 59,1 milliárd eurót, a második kötvényvásárlási portfólióé pedig 1,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,2 milliárd euróval 180,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 822 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 231 908 2 019
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 380 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 151 528 2 021
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 250 −1 587
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 28 341 −701
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 28 341 −701
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 656 026 14 601
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 265 456 18 281
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 383 053 −9 428
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 002 5 300
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 515 449
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 92 447 −751
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 605 732 4 804
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 267 620 4 284
7.2 Egyéb értékpapírok 338 111 521
8 Euróban denominált államadósság 33 932 −34
9 Egyéb eszközök 335 230 −2 212
Eszközök összesen 2 435 688 16 140
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 873 981 8 912
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 707 956 44 309
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 180 703 −31 202
2.2 Betéti rendelkezésre állás 332 705 76 447
2.3 Lekötött betétek 194 199 −301
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 349 −634
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 600 −259
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 099 −33 910
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 53 554 −35 385
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 544 1 475
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 201 −225
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 391 2 551
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 872 −2 916
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 872 −2 916
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 346 −2 322
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 435 688 16 140

Médiakapcsolatok