Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.12.2011

6.12.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.12.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 196,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 338,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,9 miljardilla eurolla 874 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 35,4 miljardilla eurolla 53,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 60,9 miljardilla eurolla 128,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.11.2011 erääntyi 247,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 265,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 194,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 194,2 miljardin euron arvosta uusia talletuksia. Torstaina 1.12.2011 erääntyi 49,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 38,6 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 332,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 256,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 267,6 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen 3,7 miljardin euron ostojen, uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 0,7 miljardin euron ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 2.12.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 206,9 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59,1 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 1,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 31,2 miljardilla eurolla 180,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 822 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 231 908 2 019
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 380 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 151 528 2 021
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 250 −1 587
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 28 341 −701
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 28 341 −701
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 656 026 14 601
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 265 456 18 281
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 383 053 −9 428
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 002 5 300
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 515 449
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 92 447 −751
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 605 732 4 804
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 267 620 4 284
7.2 Muut arvopaperit 338 111 521
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 932 −34
9 Muut saamiset 335 230 −2 212
Vastaavaa yhteensä 2 435 688 16 140
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 873 981 8 912
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 707 956 44 309
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 180 703 −31 202
2.2 Talletusmahdollisuus 332 705 76 447
2.3 Määräaikaistalletukset 194 199 −301
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 349 −634
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 600 −259
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 099 −33 910
5.1 Julkisyhteisöt 53 554 −35 385
5.2 Muut 9 544 1 475
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 201 −225
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 391 2 551
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 872 −2 916
8.1 Talletukset ja muut velat 8 872 −2 916
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 205 346 −2 322
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 435 688 16 140

Yhteyshenkilöt