Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 noiembrie 2011

22 noiembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 18 noiembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,5 miliarde EUR, până la 194,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
17 noiembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 8 zile 0,5 miliarde USD 0,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1 miliard EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 865,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 7,6 miliarde EUR, până la 57,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 60,9 miliarde EUR, până la 200,1 miliarde EUR. Miercuri, 16 noiembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 194,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 230,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 183 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 187 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 2,7 miliarde EUR (faţă de 2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 236,8 miliarde EUR (faţă de 144,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conform anunţului din data de 6 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât să lanseze un al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care urmează să fie implementat în perioada noiembrie 2011-sfârşitul lunii octombrie 2012. Obligaţiunile cumpărate în cadrul acestui program sunt evidenţiate ca titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 8,3 miliarde EUR, până la 254,4 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor în valoare de 8 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor în valoare de 0,5 miliarde EUR decontate în cadrul celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al răscumpărării unor titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 noiembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 194,7 miliarde EUR, iar valoarea portofoliilor aferente primului şi celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,2 miliarde EUR şi, respectiv, 0,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 58,4 miliarde EUR, până la 236,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 823 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 403 194
2.1 Creanţe asupra FMI 80 382 143
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 022 50
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 126 587
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 28 762 474
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 28 762 474
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 625 489 36 247
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 230 264 35 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 481 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 675 695
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 68 52
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 90 656 1 569
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 590 575 9 337
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 254 365 8 300
7.2 Alte titluri 336 210 1 037
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 341 551 1 396
Total active 2 393 350 49 803
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 865 139 −1 313
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 661 914 38 709
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 236 508 −58 420
2.2 Facilitatea de depozit 236 781 92 080
2.3 Depozite pe termen fix 187 000 4 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 625 1 050
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 150 4 577
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 302 7 357
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 381 7 550
5.2 Alte angajamente 7 920 −193
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 524 −359
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 652 −330
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 564 −341
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 564 −341
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 209 861 1 501
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 393 350 49 803

Contacte media