Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. lapkričio 18 d.

2011 m. lapkričio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. lapkričio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 194,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. lapkričio 17 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 865,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 57,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 60,9 mlrd. eurų – iki 200,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. lapkričio 16 d., baigėsi 194,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 230,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 183 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 187 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,7 mlrd. eurų (palyginti su 2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 236,8 mlrd. eurų (palyginti su 144,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Kaip buvo pranešta 2011 m. spalio 6 d., ECB valdančioji taryba nusprendė pradėti vykdyti antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą, kuri bus įgyvendinama nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. spalio pabaigos. Pagal šią programą įvykdyti pirkimai apskaitomi kaip pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje). Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 254,4 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius 8 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,5 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą bei pasibaigus pagal Vertybinių popierių programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. lapkričio 18 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 194,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 59,2 mlrd. eurų ir 0,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 58,4 mlrd. eurų – iki 236,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 823 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 403 194
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 382 143
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 022 50
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 126 587
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 28 762 474
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 28 762 474
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 625 489 36 247
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 230 264 35 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 481 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 675 695
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 68 52
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 90 656 1 569
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 590 575 9 337
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 254 365 8 300
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 210 1 037
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 341 551 1 396
Visas turtas 2 393 350 49 803
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 865 139 −1 313
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 661 914 38 709
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 236 508 −58 420
2.2 Indėlių galimybė 236 781 92 080
2.3 Terminuotieji indėliai 187 000 4 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 625 1 050
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 150 4 577
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 302 7 357
5.1 Valdžiai 57 381 7 550
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 920 −193
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 524 −359
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 652 −330
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 564 −341
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 564 −341
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 861 1 501
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 393 350 49 803

Kontaktai žiniasklaidai