Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. november 18.

2011. november 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. november 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,5 milliárd euróval 194,8 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. november 17. 8 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak (EKB) a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval 865,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 7,6 milliárd euróval nőtt, 57,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 60,9 milliárd euróval csökkent, 200,1 milliárd euróra. 2011. november 16-án, szerdán lejárt egy 194,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 230,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 183 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 187 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 236,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 144,7 milliárd euróval).

A 2011. október 6-i bejelentésnek megfelelően az EKB Kormányzótanácsa úgy határozott, hogy elindítja a második kötvényvásárlási programot, amelynek végrehajtására 2011 novembere és 2012 októbere között kerül sor. Ezen értékpapír-vásárlások a monetáris politikai célú értékpapír-állomány (eszközoldal, 7.1 tétel) rovatban kerülnek kimutatásra.

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 8,3 milliárd euróval 254,4 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt 8 milliárd euro értékű értékpapír-vásárlás, a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,5 milliárd euro értékű kötvényvásárlás, valamint az értékpapír-piaci programhoz tartozó értékpapír-állomány visszaváltásának nettó eredménye. Így a 2011. november 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 194,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 59,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 0,5 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 58,4 milliárd euróval 236,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 823 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 403 194
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 382 143
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 022 50
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 126 587
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 28 762 474
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 28 762 474
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 625 489 36 247
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 230 264 35 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 481 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 675 695
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 68 52
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 90 656 1 569
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 590 575 9 337
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 254 365 8 300
7.2 Egyéb értékpapírok 336 210 1 037
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 341 551 1 396
Eszközök összesen 2 393 350 49 803
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 865 139 −1 313
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 661 914 38 709
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 236 508 −58 420
2.2 Betéti rendelkezésre állás 236 781 92 080
2.3 Lekötött betétek 187 000 4 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 625 1 050
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 150 4 577
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 302 7 357
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 381 7 550
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 920 −193
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 524 −359
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 652 −330
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 564 −341
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 564 −341
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 861 1 501
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 393 350 49 803

Médiakapcsolatok