Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.11.2011

22.11.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.11.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 194,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.11.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 865,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,6 miljardilla eurolla 57,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 60,9 miljardilla eurolla 200,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.11.2011 erääntyi 194,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 230,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 183 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 187 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 236,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 144,7 miljardia euroa).

Kuten 6.10.2011 ilmoitettiin, EKP:n neuvosto on päättänyt käynnistää uuden katettujen joukkolainojen osto-ohjelman, jota toteutetaan vuoden 2011 marraskuusta vuoden 2012 lokakuun loppuun. Ostot kirjataan rahapoliittisista syistä hallussa pidettäviin arvopapereihin (vastaavien erä 7.1).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 8,3 miljardilla eurolla 254,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen 8 miljardin euron ostojen, uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 0,5 miljardin euron ostojen sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 18.11.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 194,7 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59,2 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 0,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 58,4 miljardilla eurolla 236,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 823 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 403 194
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 382 143
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 022 50
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 126 587
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 28 762 474
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 28 762 474
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 625 489 36 247
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 230 264 35 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 481 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 675 695
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 68 52
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 90 656 1 569
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 590 575 9 337
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 254 365 8 300
7.2 Muut arvopaperit 336 210 1 037
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 341 551 1 396
Vastaavaa yhteensä 2 393 350 49 803
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 865 139 −1 313
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 661 914 38 709
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 236 508 −58 420
2.2 Talletusmahdollisuus 236 781 92 080
2.3 Määräaikaistalletukset 187 000 4 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 625 1 050
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 150 4 577
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 302 7 357
5.1 Julkisyhteisöt 57 381 7 550
5.2 Muut 7 920 −193
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 524 −359
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 652 −330
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 564 −341
8.1 Talletukset ja muut velat 9 564 −341
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 209 861 1 501
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 393 350 49 803

Yhteyshenkilöt