Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul eurosistemului la 4 noiembrie 2011

8 noiembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 4 noiembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,5 miliarde EUR, până la 193 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 noiembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 2,5 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 867,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 15,8 miliarde EUR, până la 51 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 64,2 miliarde EUR, până la 114,3 miliarde EUR. Marţi, 1 noiembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 197,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 182,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 169,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la opt zile, în valoare de 173,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,2 miliarde EUR (faţă de 2,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 288,4 miliarde EUR (faţă de 248,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 9,5 miliarde EUR, până la 242,2 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat decontării cumpărărilor de titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 noiembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 183 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 43,4 miliarde EUR, până la 135,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 825 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 751 1 260
2.1 Creanţe asupra FMI 80 270 −136
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 481 1 396
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 845 −839
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 27 256 542
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 27 256 542
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 580 036 −16 407
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 182 773 −14 665
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 996 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 237 −1 614
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 29 −127
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 85 528 530
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 578 388 7 049
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 242 225 9 520
7.2 Alte titluri 336 163 −2 471
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 341 958 3 046
Total active 2 328 553 −4 820
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 867 080 3 958
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 600 974 4 387
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 135 280 −43 424
2.2 Facilitatea de depozit 288 429 40 372
2.3 Depozite pe termen fix 173 500 4 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 766 3 439
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 092 629
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 58 714 −16 358
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 978 −15 807
5.2 Alte angajamente 7 736 −551
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 49 435 −125
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 657 −143
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 483 97
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 483 97
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 214 875 2 735
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 328 553 −4 820
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media