Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. lapkričio 4 d.

2011 m. lapkričio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. lapkričio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 193 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. lapkričio 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 867,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 51 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 64,2 mlrd. eurų – iki 114,3 mlrd. eurų. Antradienį, 2011 m. lapkričio 1 d., baigėsi 197,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 182,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 169,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų aštuonių dienų trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 173,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su 2,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 288,4 mlrd. eurų (palyginti su 248,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9,5 mlrd. eurų – iki 242,2 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. lapkričio 4 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 183 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,4 mlrd. eurų – iki 135,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 825 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 751 1 260
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 270 −136
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 481 1 396
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 845 −839
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 27 256 542
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 27 256 542
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 036 −16 407
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 182 773 −14 665
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 996 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 237 −1 614
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 −127
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 85 528 530
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 578 388 7 049
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 242 225 9 520
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 163 −2 471
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 341 958 3 046
Visas turtas 2 328 553 −4 820
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 867 080 3 958
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 600 974 4 387
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 135 280 −43 424
2.2 Indėlių galimybė 288 429 40 372
2.3 Terminuotieji indėliai 173 500 4 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 766 3 439
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 092 629
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 58 714 −16 358
5.1 Valdžiai 50 978 −15 807
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 736 −551
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 49 435 −125
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 657 −143
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 483 97
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 483 97
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 875 2 735
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 328 553 −4 820
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai