Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2011. november 4.

2011. november 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. november 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,5 milliárd euróval 193 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. november 3. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,5 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval, 867,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,8 milliárd euróval csökkent, 51 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 64,2 milliárd euróval csökkent, 114,3 milliárd euróra. 2011. november 1-jén, kedden lejárt egy 197,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 182,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 169,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 173,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 288,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 248,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,5 milliárd euróval 242,2 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az értékpapír-piaci program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Így a 2011. november 4-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 183 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 43,4 milliárd euróval 135,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 825 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 751 1 260
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 270 −136
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 481 1 396
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 845 −839
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 27 256 542
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 27 256 542
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 580 036 −16 407
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 182 773 −14 665
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 996 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 237 −1 614
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 29 −127
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 85 528 530
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 578 388 7 049
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 242 225 9 520
7.2 Egyéb értékpapírok 336 163 −2 471
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 341 958 3 046
Eszközök összesen 2 328 553 −4 820
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 867 080 3 958
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 600 974 4 387
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 135 280 −43 424
2.2 Betéti rendelkezésre állás 288 429 40 372
2.3 Lekötött betétek 173 500 4 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 766 3 439
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 092 629
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 58 714 −16 358
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 978 −15 807
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 736 −551
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 49 435 −125
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 657 −143
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 483 97
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 483 97
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 875 2 735
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 328 553 −4 820
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok