Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.11.2011

8.11.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.11.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 193 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.11.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,5 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 867,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 15,8 miljardilla eurolla 51 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 64,2 miljardilla eurolla 114,3 miljardiin euroon. Tiistaina 1.11.2011 erääntyi 197,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 182,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 169,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 173,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on kahdeksan päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 288,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 248,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,5 miljardilla eurolla 242,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen arvopaperiostojen vuoksi. Perjantaina 4.11.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 183 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 43,4 miljardilla eurolla 135,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 825 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 751 1 260
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 270 −136
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 481 1 396
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 845 −839
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 27 256 542
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 27 256 542
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 580 036 −16 407
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 182 773 −14 665
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 996 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 237 −1 614
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 29 −127
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 85 528 530
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 578 388 7 049
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 242 225 9 520
7.2 Muut arvopaperit 336 163 −2 471
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 341 958 3 046
Vastaavaa yhteensä 2 328 553 −4 820
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 867 080 3 958
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 600 974 4 387
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 135 280 −43 424
2.2 Talletusmahdollisuus 288 429 40 372
2.3 Määräaikaistalletukset 173 500 4 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 766 3 439
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 092 629
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 58 714 −16 358
5.1 Julkisyhteisöt 50 978 −15 807
5.2 Muut 7 736 −551
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 49 435 −125
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 657 −143
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 483 97
8.1 Talletukset ja muut velat 11 483 97
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 214 875 2 735
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 328 553 −4 820
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle