Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. november 2011

8. november 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. novembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 193 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. november 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,5 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 867,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15,8 miljardi euro võrra 51 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 64,2 miljardi euro võrra 114,3 miljardi euroni. Teisipäeval, 1. novembril 2011 möödus 197,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 182,8 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 169,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 173,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga kaheksa päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 288,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 248,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 9,5 miljardi euro võrra 242,2 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 4. novembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 183 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 43,4 miljardi euro võrra 135,3 milja3rdi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 825 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 229 751 1 260
2.1 Nõuded RVFle 80 270 −136
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 481 1 396
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 845 −839
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 27 256 542
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 27 256 542
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 580 036 −16 407
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 182 773 −14 665
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 996 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 237 −1 614
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 29 −127
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 85 528 530
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 578 388 7 049
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 242 225 9 520
7.2 Muud väärtpaberid 336 163 −2 471
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 341 958 3 046
Varad kokku 2 328 553 −4 820
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 867 080 3 958
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 600 974 4 387
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 135 280 −43 424
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 288 429 40 372
2.3 Tähtajalised hoiused 173 500 4 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 766 3 439
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 092 629
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 58 714 −16 358
5.1 Valitsussektor 50 978 −15 807
5.2 Muud kohustused 7 736 −551
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 49 435 −125
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 657 −143
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 483 97
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 483 97
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 214 875 2 735
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 328 553 −4 820
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid