Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 octombrie 2011

1 noiembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 28 octombrie 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem, precum şi cumpărării de monede de aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,5 miliarde EUR, până la 192,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
27 octombrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 338,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4,8 miliarde EUR, până la 863,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 2,4 miliarde EUR, până la 66,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 39,4 miliarde EUR, până la 178,6 miliarde EUR. Miercuri, 26 octombrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 201,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 197,4 miliarde EUR, cu scadenţa la şase zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 165 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la şase zile, în valoare de 169,5 miliarde EUR. Joi, 27 octombrie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 85 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 44,6 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 56,9 miliarde EUR, cu scadenţa la 371 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,9 miliarde EUR (faţă de 4,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 248,1 miliarde EUR (faţă de 202,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 4 miliarde EUR, până la 232,7 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat decontării cumpărărilor de titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 28 octombrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 173,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 34,4 miliarde EUR, până la 178,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 825 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 228 491 1 614
2.1 Creanţe asupra FMI 80 406 4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 085 1 610
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 685 189
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 26 714 5 152
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 26 714 5 152
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 596 442 11 202
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 197 438 −3 744
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 996 16 522
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 852 −1 710
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 156 134
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 84 998 5 251
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 571 339 4 126
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 232 706 4 014
7.2 Alte titluri 338 634 111
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 338 912 −7 336
Total active 2 333 373 20 198
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 863 122 4 810
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 596 587 16 257
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 178 704 −34 371
2.2 Facilitatea de depozit 248 057 45 959
2.3 Depozite pe termen fix 169 500 4 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 327 169
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 463 −280
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 75 072 −2 149
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 785 −2 418
5.2 Alte angajamente 8 287 269
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 49 561 1 319
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 799 908
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 386 346
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 386 346
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 212 140 −1 014
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 333 373 20 198

Contacte media