Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. spalio 28 d.

2011 m. lapkričio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. spalio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui įsigijus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 192,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. spalio 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 338,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 863,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 66,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,4 mlrd. eurų – iki 178,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. spalio 26 d., baigėsi 201,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 197,4 mlrd. eurų vertės šešių dienų trukmės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 165 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų šešių dienų trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 169,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. spalio 27 d., baigėsi 85 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3 mėnesių trukmės 44,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 371 dienos trukmės 56,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,9 mlrd. eurų (palyginti su 4,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 248,1 mlrd. eurų (palyginti su 202,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 232,7 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. spalio 28 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 173,5 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,4 mlrd. eurų – iki 178,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 825 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 228 491 1 614
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 406 4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 085 1 610
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 685 189
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 26 714 5 152
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 26 714 5 152
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 596 442 11 202
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 438 −3 744
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 996 16 522
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 852 −1 710
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 156 134
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 84 998 5 251
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 571 339 4 126
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 232 706 4 014
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 338 634 111
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 338 912 −7 336
Visas turtas 2 333 373 20 198
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 863 122 4 810
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 596 587 16 257
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 178 704 −34 371
2.2 Indėlių galimybė 248 057 45 959
2.3 Terminuotieji indėliai 169 500 4 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 327 169
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 463 −280
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 75 072 −2 149
5.1 Valdžiai 66 785 −2 418
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 287 269
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 49 561 1 319
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 799 908
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 386 346
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 386 346
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 140 −1 014
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 333 373 20 198