Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. október 28.

2011. november 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. október 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja általi aranyvásárlásnak, valamint egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-vételének tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 0,5 milliárd euróval 192,5 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. október 27. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 338,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval, 863,1 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,4 milliárd euróval csökkent, 66,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 39,4 milliárd euróval csökkent, 178,6 milliárd euróra. 2011. október 26-án, szerdán lejárt egy 201,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 197,4 milliárd euro értékben, hatnapos lejárattal. Ugyanezen a napon 165 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és hatnapos futamidővel újabb betétgyűjtés történt 169,5 milliárd euro értékben. 2011. október 27-én, csütörtökön lejárt egy 85 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és három havi lejáratra újabb műveletet számoltak el 44,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 56,9 milliárd euro, futamideje pedig 371 nap.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 2,9 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 4,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 248,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 202,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval 232,7 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az értékpapír-piaci program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Ezért a 2011. október 28-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 173,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,4 milliárd euróval 178,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 825 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 228 491 1 614
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 406 4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 085 1 610
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 685 189
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 26 714 5 152
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 26 714 5 152
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 596 442 11 202
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 197 438 −3 744
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 996 16 522
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 852 −1 710
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 156 134
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 84 998 5 251
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 571 339 4 126
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 232 706 4 014
7.2 Egyéb értékpapírok 338 634 111
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 338 912 −7 336
Eszközök összesen 2 333 373 20 198
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 863 122 4 810
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 596 587 16 257
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 178 704 −34 371
2.2 Betéti rendelkezésre állás 248 057 45 959
2.3 Lekötött betétek 169 500 4 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 327 169
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 463 −280
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 75 072 −2 149
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 785 −2 418
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 287 269
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 49 561 1 319
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 799 908
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 386 346
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 386 346
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 140 −1 014
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 333 373 20 198

Médiakapcsolatok