Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.10.2011

1.11.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.10.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 192,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.10.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 338,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 863,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,4 miljardilla eurolla 66,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 39,4 miljardilla eurolla 178,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.10.2011 erääntyi 201,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 197,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on kuusi päivää. Samana päivänä erääntyi 165 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 169,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on kuusi päivää. Torstaina 27.10.2011 erääntyi 85 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 44,6 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä suoritettiin myös 56,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 371 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 4,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 248,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 202,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 232,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen arvopaperiostojen vuoksi. Perjantaina 28.10.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 173,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 34,4 miljardilla eurolla 178,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 825 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 228 491 1 614
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 406 4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 085 1 610
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 685 189
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 26 714 5 152
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 26 714 5 152
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 596 442 11 202
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 438 −3 744
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 996 16 522
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 852 −1 710
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 156 134
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 84 998 5 251
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 571 339 4 126
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 232 706 4 014
7.2 Muut arvopaperit 338 634 111
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 338 912 −7 336
Vastaavaa yhteensä 2 333 373 20 198
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 863 122 4 810
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 596 587 16 257
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 178 704 −34 371
2.2 Talletusmahdollisuus 248 057 45 959
2.3 Määräaikaistalletukset 169 500 4 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 327 169
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 463 −280
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 75 072 −2 149
5.1 Julkisyhteisöt 66 785 −2 418
5.2 Muut 8 287 269
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 49 561 1 319
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 799 908
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 386 346
8.1 Talletukset ja muut velat 11 386 346
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 212 140 −1 014
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 333 373 20 198

Yhteyshenkilöt