Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 octombrie 2011

25 octombrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 21 octombrie 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem, precum şi vânzării de monede de aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 192 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 octombrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,6 miliarde EUR, până la 338,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 858,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 24 de miliarde EUR, până la 69,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 69,2 miliarde EUR, până la 218 miliarde EUR. Miercuri, 19 octombrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 204,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 201,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 163 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 165 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 4,6 miliarde EUR (faţă de 2,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 202,1 miliarde EUR (faţă de 136,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 4,2 miliarde EUR, până la 228,7 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor aferente programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 octombrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 169,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 85,5 miliarde EUR, până la 213,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 824 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 226 877 −226
2.1 Creanţe asupra FMI 80 402 2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 475 −228
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 496 264
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 563 1 760
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 563 1 760
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 585 241 −1 379
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 201 182 −3 757
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 379 474 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 562 2 396
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 −17
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 79 747 1 567
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 567 214 4 771
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 228 691 4 195
7.2 Alte titluri 338 523 576
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 346 248 −4 441
Total active 2 313 175 2 318
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 858 311 −1 206
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 580 330 −17 661
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 075 −85 498
2.2 Facilitatea de depozit 202 098 65 903
2.3 Depozite pe termen fix 165 000 2 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 157 −66
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 743 248
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 77 221 23 940
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 203 23 998
5.2 Alte angajamente 8 018 −58
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 241 −78
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 891 −654
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 040 591
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 040 591
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 213 154 −2 863
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 313 175 2 318

Contacte media