Menu

Az eurorendszer öszevont pénzügyi kimutatása, 2011. október 21.

2011. október 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. október 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása, valamint egy másik központi bank aranyérme-eladása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 192 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. október 20. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 338,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 858,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 24 milliárd euróval nőtt, 69,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 69,2 milliárd euróval csökkent, 218 milliárd euróra. 2011. október 19-én, szerdán lejárt egy 204,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 201,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 163 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 165 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 4,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 202,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 136,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,2 milliárd euróval 228,7 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás, valamint a fedezettkötvény-vásárlási és az értékpapír-piaci programhoz tartozó értékpapír-állomány visszaváltásának nettó eredménye. Így a 2011. október 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 169,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 85,5 milliárd euróval 213,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 824 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 877 −226
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 402 2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 475 −228
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 496 264
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 563 1 760
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 563 1 760
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 585 241 −1 379
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 201 182 −3 757
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 379 474 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 562 2 396
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 −17
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 79 747 1 567
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 567 214 4 771
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 228 691 4 195
7.2 Egyéb értékpapírok 338 523 576
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 346 248 −4 441
Eszközök összesen 2 313 175 2 318
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 858 311 −1 206
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 580 330 −17 661
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 075 −85 498
2.2 Betéti rendelkezésre állás 202 098 65 903
2.3 Lekötött betétek 165 000 2 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 157 −66
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 743 248
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 77 221 23 940
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 203 23 998
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 018 −58
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 241 −78
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 891 −654
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 040 591
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 040 591
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 154 −2 863
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 313 175 2 318

Médiakapcsolatok