Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.10.2011

25.10.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.10.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 192 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.10.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 338,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 858,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 24 miljardilla eurolla 69,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 69,2 miljardilla eurolla 218 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.10.2011 erääntyi 204,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 201,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 163 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 165 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 4,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 202,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 136,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4,2 miljardilla eurolla 228,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen arvopaperiostojen sekä velkapaperiohjelmassa ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 21.10.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 169,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 85,5 miljardilla eurolla 213,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 824 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 226 877 −226
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 402 2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 475 −228
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 496 264
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 563 1 760
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 563 1 760
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 585 241 −1 379
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 201 182 −3 757
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 379 474 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 562 2 396
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 −17
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 79 747 1 567
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 567 214 4 771
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 228 691 4 195
7.2 Muut arvopaperit 338 523 576
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 346 248 −4 441
Vastaavaa yhteensä 2 313 175 2 318
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 858 311 −1 206
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 580 330 −17 661
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 075 −85 498
2.2 Talletusmahdollisuus 202 098 65 903
2.3 Määräaikaistalletukset 165 000 2 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 157 −66
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 743 248
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 77 221 23 940
5.1 Julkisyhteisöt 69 203 23 998
5.2 Muut 8 018 −58
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 241 −78
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 891 −654
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 040 591
8.1 Talletukset ja muut velat 11 040 591
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 213 154 −2 863
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 313 175 2 318

Yhteyshenkilöt