Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 septembrie 2011

27 septembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 23 septembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
22 septembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,6 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1,1 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 852,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 16,2 miliarde EUR, până la 56,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 5,2 miliarde EUR, până la 264,8 miliarde EUR. Miercuri, 21 septembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 163,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 201,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 143 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 152,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 150,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 111,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 3,9 miliarde EUR, până la 215,9 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate şi al răscumpărării unor titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 23 septembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 156,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18 miliarde EUR, până la 223,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 249 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 213 018 −889
2.1 Creanţe asupra FMI 77 101 −76
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 917 −812
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 572 1 818
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 637 −209
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 637 −209
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 571 294 36 655
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 201 149 37 381
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 369 636 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 475 −741
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 34 15
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 153 −2 076
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 552 123 4 995
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 215 905 3 883
7.2 Alte titluri 336 218 1 113
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 949 0
9 Alte active 344 081 5 059
Total active 2 180 075 45 354
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 852 490 −186
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 530 030 23 827
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 526 −18 011
2.2 Facilitatea de depozit 150 651 39 137
2.3 Depozite pe termen fix 152 500 9 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 353 −6 799
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 562 842
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 64 405 15 426
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 442 16 164
5.2 Alte angajamente 7 963 −739
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 347 4 238
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 330 275
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 249 723
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 249 723
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 207 352 210
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 180 075 45 354

Contacte media