Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugsėjo 23 d.

2011 m. rugsėjo 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugsėjo 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Operacijos tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. rugsėjo 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,6 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 852,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 56,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 264,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugsėjo 21 d., baigėsi 163,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 201,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 143 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 152,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 150,7 mlrd. eurų (palyginti su 111,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 215,9 mlrd. eurų – dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus, ir vertybinių popierių išpirkimo pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2011 m. rugsėjo 23 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 156,5 mlrd. eurų ir 59,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18 mlrd. eurų – iki 223,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 249 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 213 018 −889
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 101 −76
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 917 −812
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 572 1 818
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 637 −209
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 637 −209
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 571 294 36 655
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 201 149 37 381
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 369 636 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 475 −741
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 34 15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 153 −2 076
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 552 123 4 995
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 215 905 3 883
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 218 1 113
8 Valdžios skola eurais 33 949 0
9 Kitas turtas 344 081 5 059
Visas turtas 2 180 075 45 354
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 852 490 −186
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 530 030 23 827
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 526 −18 011
2.2 Indėlių galimybė 150 651 39 137
2.3 Terminuotieji indėliai 152 500 9 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 353 −6 799
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 562 842
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 405 15 426
5.1 Valdžiai 56 442 16 164
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 963 −739
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 347 4 238
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 330 275
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 249 723
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 249 723
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 352 210
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 180 075 45 354

Kontaktai žiniasklaidai