Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 23.

2011. szeptember 27.

A 2011. szeptember 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 177,8 milliárd euróra (lásd alább).

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. szeptember 22. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,6 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval 852,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,2 milliárd euróval 56,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,2 milliárd euróval csökkent, 264,8 milliárd euróra. 2011. szeptember 21-én, szerdán lejárt egy 163,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 201,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 143 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 152,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 150,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 111,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,9 milliárd euróval 215,9 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és a visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Így a 2011. szeptember 23-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 156,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18 milliárd euróval 223,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 249 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 213 018 −889
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 101 −76
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 917 −812
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 572 1 818
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 637 −209
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 637 −209
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 571 294 36 655
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 201 149 37 381
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 369 636 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 475 −741
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 34 15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 153 −2 076
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 552 123 4 995
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 215 905 3 883
7.2 Egyéb értékpapírok 336 218 1 113
8 Euróban denominált államadósság 33 949 0
9 Egyéb eszközök 344 081 5 059
Eszközök összesen 2 180 075 45 354
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 852 490 −186
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 530 030 23 827
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 526 −18 011
2.2 Betéti rendelkezésre állás 150 651 39 137
2.3 Lekötött betétek 152 500 9 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 353 −6 799
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 562 842
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 405 15 426
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 442 16 164
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 963 −739
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 347 4 238
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 330 275
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 249 723
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 249 723
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 352 210
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 180 075 45 354

Médiakapcsolatok