Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.9.2011

27.9.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.9.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.9.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 852,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,2 miljardilla eurolla 56,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,2 miljardilla eurolla 264,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.9.2011 erääntyi 163,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 201,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 143 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 152,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 150,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 111,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,9 miljardilla eurolla 215,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja aiemmin hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 23.9.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 156,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18 miljardilla eurolla 223,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 249 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 213 018 −889
2.1 Saamiset IMF:ltä 77 101 −76
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 917 −812
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 572 1 818
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 637 −209
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 637 −209
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 571 294 36 655
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 201 149 37 381
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 369 636 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 475 −741
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 34 15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 153 −2 076
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 552 123 4 995
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 215 905 3 883
7.2 Muut arvopaperit 336 218 1 113
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 949 0
9 Muut saamiset 344 081 5 059
Vastaavaa yhteensä 2 180 075 45 354
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 852 490 −186
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 530 030 23 827
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 526 −18 011
2.2 Talletusmahdollisuus 150 651 39 137
2.3 Määräaikaistalletukset 152 500 9 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 353 −6 799
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 562 842
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 405 15 426
5.1 Julkisyhteisöt 56 442 16 164
5.2 Muut 7 963 −739
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 347 4 238
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 330 275
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 249 723
8.1 Talletukset ja muut velat 12 249 723
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 207 352 210
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 180 075 45 354

Yhteyshenkilöt