Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 august 2011

30 august 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 august 2011, scăderea de 4,0 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la 27 septembrie 2009), precum şi tranzacţionării de monede de aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,8 miliarde EUR, până la 176,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA. La data de 25 august 2011, o operaţiune cu scadenţa la şapte zile, în valoare de 0,5 miliarde USD, a ajuns la scadenţă. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană le‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au consemnat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 335,0 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,4 miliarde EUR, până la 850,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 10,9 miliarde EUR, până la 62,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 46,4 miliarde EUR, până la 289,9 miliarde EUR. Miercuri, 24 august 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 147,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 133,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 96,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 110,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 121,2 miliarde EUR (comparativ cu 105,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 5,3 miliarde EUR, până la 175,3 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor în cadrul aceluiaşi program. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 26 august 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 115,6 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 47,8 miliarde EUR, până la 197,0 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 248 −4
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 214 935 −941
2.1 Creanţe asupra FMI 75 959 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 138 975 −942
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 901 588
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 750 −1 405
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 750 −1 405
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 524 581 −14 113
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 133 674 −14 015
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 390 830 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −90
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 77 −8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 828 733
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 510 325 5 656
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 175 309 5 324
7.2 Alte titluri 335 015 332
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 1
9 Alte active 328 122 4 472
Total active 2 071 633 −5 013
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 850 189 −4 398
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 431 687 −15 590
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 998 −47 832
2.2 Facilitatea de depozit 121 190 15 279
2.3 Depozite pe termen fix 110 500 14 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 998 2 462
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 660 2 480
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 70 910 10 581
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 62 528 10 868
5.2 Alte angajamente 8 382 −287
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 596 −308
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 083 494
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 773 −90
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 773 −90
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 205 427 1 818
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 071 633 −5 013

Contacte media