Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugpjūčio 26 d.

2011 m. rugpjūčio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugpjūčio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 4,0 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinių bankų aukso sutartimi) ir kito Eurosistemos centrinio banko aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 176,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos. 2011 m. rugpjūčio 25 d. baigėsi septynių dienų trukmės 0,5 mlrd. JAV dolerių vertės operacijos terminas. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 335,0 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 850,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 62,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,4 mlrd. eurų – iki 289,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 24 d., baigėsi 147,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 133,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 96,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 110,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 121,2 mlrd. eurų (palyginti su 105,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 175,3 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugpjūčio 26 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 115,6 mlrd. eurų ir 59,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47,8 mlrd. eurų – iki 197,0 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 248 −4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 214 935 −941
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 959 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 975 −942
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 901 588
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 750 −1 405
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 750 −1 405
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 524 581 −14 113
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 133 674 −14 015
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 390 830 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −90
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 77 −8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 828 733
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 510 325 5 656
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 175 309 5 324
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 335 015 332
8 Valdžios skola eurais 33 944 1
9 Kitas turtas 328 122 4 472
Visas turtas 2 071 633 −5 013
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 850 189 −4 398
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 431 687 −15 590
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 998 −47 832
2.2 Indėlių galimybė 121 190 15 279
2.3 Terminuotieji indėliai 110 500 14 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 998 2 462
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 660 2 480
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 70 910 10 581
5.1 Valdžiai 62 528 10 868
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 382 −287
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 596 −308
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 083 494
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 773 −90
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 773 −90
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 427 1 818
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 071 633 −5 013

Kontaktai žiniasklaidai