Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. augusztus 26.

2011. augusztus 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. augusztus 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 4,0 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-kereskedelme állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 0,8 milliárd euróval csökkent, 176,8 milliárd euróra. 2011. augusztus 25-én lejárt egy hétnapos, 0,5 milliárd USD értékű művelet, amely az Európai Központi Bank és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 335,0 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,4 milliárd euróval 850,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,9 milliárd euróval 62,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 46,4 milliárd euróval csökkent, 289,9 milliárd euróra. 2011. augusztus 24-én, szerdán lejárt egy 147,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 133,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 96,0 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 110,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 121,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 105,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,3 milliárd euróval 175,3 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Így a 2011. augusztus 26-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 115,6 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 47,8 milliárd euróval 197,0 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 248 −4
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 214 935 −941
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 959 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 975 −942
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 901 588
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 750 −1 405
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 750 −1 405
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 524 581 −14 113
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 133 674 −14 015
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 390 830 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −90
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 77 −8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 828 733
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 510 325 5 656
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 175 309 5 324
7.2 Egyéb értékpapírok 335 015 332
8 Euróban denominált államadósság 33 944 1
9 Egyéb eszközök 328 122 4 472
Eszközök összesen 2 071 633 −5 013
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 850 189 −4 398
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 431 687 −15 590
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 998 −47 832
2.2 Betéti rendelkezésre állás 121 190 15 279
2.3 Lekötött betétek 110 500 14 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 998 2 462
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 660 2 480
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 70 910 10 581
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 62 528 10 868
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 382 −287
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 596 −308
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 083 494
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 773 −90
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 773 −90
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 427 1 818
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 071 633 −5 013

Médiakapcsolatok