Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.8.2011

30.8.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.8.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 4,0 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,8 miljardilla eurolla 176,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta. Torstaina 25.8.2011 erääntyi 0,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaatio, jonka maturiteetti oli seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 335,0 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,4 miljardilla eurolla 850,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,9 miljardilla eurolla 62,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 46,4 miljardilla eurolla 289,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.8.2011 erääntyi 147,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 133,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 96,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 110,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 121,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 105,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 5,3 miljardilla eurolla 175,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja samoin velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 26.8.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 115,6 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 47,8 miljardilla eurolla 197,0 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 248 −4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 214 935 −941
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 959 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 975 −942
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 901 588
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 750 −1 405
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 750 −1 405
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 524 581 −14 113
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 133 674 −14 015
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 390 830 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −90
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 77 −8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 828 733
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 510 325 5 656
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 175 309 5 324
7.2 Muut arvopaperit 335 015 332
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 1
9 Muut saamiset 328 122 4 472
Vastaavaa yhteensä 2 071 633 −5 013
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 850 189 −4 398
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 431 687 −15 590
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 998 −47 832
2.2 Talletusmahdollisuus 121 190 15 279
2.3 Määräaikaistalletukset 110 500 14 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 998 2 462
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 660 2 480
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 70 910 10 581
5.1 Julkisyhteisöt 62 528 10 868
5.2 Muut 8 382 −287
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 596 −308
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 083 494
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 773 −90
8.1 Talletukset ja muut velat 11 773 −90
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 205 427 1 818
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 071 633 −5 013

Yhteyshenkilöt