Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 august 2011

23 august 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 19 august 2011, creşterea de 2,0 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem şi tranzacţionării de monede de aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 177,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a unei operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD. În urma anunţului pe care BCE l‑a făcut într-un comunicat de presă din data de 29 iunie 2011 cu privire la prelungirea operaţiunilor sale de furnizare de lichiditate în USD, o operaţiune în valoare de 0,5 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată la data de 18 august 2011. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 1,6 miliarde EUR, până la 334,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 3,6 miliarde EUR, până la 854,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 1,8 miliarde EUR, până la 51,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 57,1 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Miercuri, 17 august 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 157,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 147,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 96,0 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 105,9 miliarde EUR (faţă de 80,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 14,3 miliarde EUR, până la 170,0 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 19 august 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 110,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 42,0 miliarde EUR, până la 244,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 252 2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 215 876 −70
2.1 Creanţe asupra FMI 75 959 49
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 139 917 −120
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 313 540
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 156 −369
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 156 −369
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 538 694 −9 357
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 147 689 −9 384
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 390 830 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 90 84
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 85 −58
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 095 −3 434
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 504 668 12 738
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 169 985 14 291
7.2 Alte titluri 334 683 −1 553
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 323 649 3 570
Total active 2 076 647 3 621
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 854 587 −3 589
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 447 277 5 788
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 244 830 −41 953
2.2 Facilitatea de depozit 105 911 25 697
2.3 Depozite pe termen fix 96 000 22 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 536 44
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 180 −1 706
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 60 329 −1 716
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 51 659 −1 822
5.2 Alte angajamente 8 669 106
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 905 4 904
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 589 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 863 409
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 863 409
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 203 609 −470
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 076 647 3 621

Contacte media