Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugpjūčio 19 d.

2011 m. rugpjūčio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugpjūčio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,0 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 177,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos. 2011 m. birželio 29 d. pranešime spaudai ECB paskelbus apie likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų vykdymo pratęsimą, 2011 m. rugpjūčio 18 d. buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 0,5 mlrd. JAV dolerių vertės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 334,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 854,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 51,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 57,1 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 17 d., baigėsi 157,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 147,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 96,0 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 105,9 mlrd. eurų (palyginti su 80,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 170,0 mlrd. eurų, pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugpjūčio 19 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 110,3 mlrd. eurų ir 59,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,0 mlrd. eurų – iki 244,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 252 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 215 876 −70
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 959 49
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 917 −120
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 313 540
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 156 −369
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 156 −369
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 538 694 −9 357
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 147 689 −9 384
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 390 830 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 90 84
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 85 −58
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 095 −3 434
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 504 668 12 738
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 169 985 14 291
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 334 683 −1 553
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 323 649 3 570
Visas turtas 2 076 647 3 621
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 854 587 −3 589
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 447 277 5 788
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 244 830 −41 953
2.2 Indėlių galimybė 105 911 25 697
2.3 Terminuotieji indėliai 96 000 22 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 536 44
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 180 −1 706
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 60 329 −1 716
5.1 Valdžiai 51 659 −1 822
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 669 106
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 905 4 904
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 589 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 863 409
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 863 409
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 609 −470
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 076 647 3 621

Kontaktai žiniasklaidai