Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. augusztus 19.

2011. augusztus 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. augusztus 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása, és egy másik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérmeügylet állt. Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő művelet következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 177,6 milliárd euróra. Az EKB 2011. június 29-i sajtóközleményében bejelentette, hogy meghosszabbítja USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveleteit. Ennek megfelelően 2011. augusztus 18-án hétnapos műveletet számoltak el 0,5 milliárd dollár értékben. A művelet az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 334,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval 854,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,8 milliárd euróval csökkent, 51,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 57,1 milliárd euróval csökkent, 336,2 milliárd euróra. 2011. augusztus 17-én, szerdán lejárt egy 157,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 147,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74,0 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 96,0 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 105,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 80,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,3 milliárd euróval 170,0 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Ezért a 2011. augusztus 19-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 110,3 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,0 milliárd euróval 244,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 252 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 215 876 −70
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 959 49
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 917 −120
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 313 540
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 156 −369
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 156 −369
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 538 694 −9 357
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 147 689 −9 384
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 390 830 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 90 84
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 85 −58
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 095 −3 434
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 504 668 12 738
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 169 985 14 291
7.2 Egyéb értékpapírok 334 683 −1 553
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 323 649 3 570
Eszközök összesen 2 076 647 3 621
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 854 587 −3 589
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 447 277 5 788
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 244 830 −41 953
2.2 Betéti rendelkezésre állás 105 911 25 697
2.3 Lekötött betétek 96 000 22 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 536 44
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 180 −1 706
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 60 329 −1 716
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 51 659 −1 822
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 669 106
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 905 4 904
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 589 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 863 409
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 863 409
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 609 −470
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 076 647 3 621

Médiakapcsolatok