Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.8.2011

23.8.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.8.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2,0 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 177,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta. EKP ilmoitti 29.6.2011 julkaisemassaan lehdistötiedotteessa, että Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden toteuttamista jatketaan, joten 18.8.2011 suoritettiin 0,5 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 334,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,6 miljardilla eurolla 854,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,8 miljardilla eurolla 51,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 57,1 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.8.2011 erääntyi 157,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 147,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 74,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 96,0 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 105,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 80,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,3 miljardilla eurolla 170,0 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 19.8.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 110,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 42,0 miljardilla eurolla 244,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 252 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 215 876 −70
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 959 49
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 917 −120
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 313 540
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 156 −369
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 156 −369
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 538 694 −9 357
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 147 689 −9 384
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 390 830 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 90 84
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 85 −58
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 095 −3 434
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 504 668 12 738
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 169 985 14 291
7.2 Muut arvopaperit 334 683 −1 553
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 323 649 3 570
Vastaavaa yhteensä 2 076 647 3 621
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 854 587 −3 589
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 447 277 5 788
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 244 830 −41 953
2.2 Talletusmahdollisuus 105 911 25 697
2.3 Määräaikaistalletukset 96 000 22 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 536 44
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 180 −1 706
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 60 329 −1 716
5.1 Julkisyhteisöt 51 659 −1 822
5.2 Muut 8 669 106
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 905 4 904
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 589 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 863 409
8.1 Talletukset ja muut velat 11 863 409
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 203 609 −470
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 076 647 3 621

Yhteyshenkilöt