Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 august 2011

9 august 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 5 august 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 177,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Titlurile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro/alte titluri (poziţia 7.2 din active) au consemnat o scădere de 14,5 miliarde EUR, în timp ce poziţia alte active (poziţia 9 din active) a înregistrat o creştere de 17,3 miliarde EUR, în principal ca urmare a unei reclasificări contabile de către o bancă centrală din Eurosistem. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,8 miliarde EUR, până la 857,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 35,4 miliarde EUR, până la 54,0 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 77,6 miliarde EUR, până la 295,1 miliarde EUR. Miercuri, 3 august 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 164,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 172,0 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 134,8 miliarde EUR (faţă de 49,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 133,7 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 5 august 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,0 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 59,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 48,5 miliarde EUR, până la 159,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 250 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 216 531 −1 169
2.1 Creanţe asupra FMI 75 890 −34
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 140 641 −1 135
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 506 1 558
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 138 1 289
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 138 1 289
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 505 125 7 754
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 172 021 7 821
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 333 075 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −28
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 29 −39
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 860 −8 388
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 469 787 −14 568
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 133 694 −45
7.2 Alte titluri 336 092 −14 523
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 316 150 17 343
Total active 2 004 290 3 819
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 857 564 1 826
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 369 848 36 932
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 159 814 −48 471
2.2 Facilitatea de depozit 134 825 84 957
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 209 446
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 478 1 323
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 481 −34 925
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 54 034 −35 421
5.2 Alte angajamente 8 447 496
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 123 −1 035
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 512 −44
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 597 444
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 597 444
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 206 380 −703
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 480 0
Total pasive 2 004 290 3 819