Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugpjūčio 5 d.

2011 m. rugpjūčio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugpjūčio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 177,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais (kiti vertybiniai popieriai) (7.2 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų, o kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) padidėjo 17,3 mlrd. eurų, daugiausia dėl vieno Eurosistemos centrinio banko apskaitos perklasifikavimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 857,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,4 mlrd. eurų – iki 54,0 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 77,6 mlrd. eurų – iki 295,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 3 d., baigėsi 164,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 172,0 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 134,8 mlrd. eurų (palyginti su 49,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 133,7 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugpjūčio 5 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,0 mlrd. eurų ir 59,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 48,5 mlrd. eurų – iki 159,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 250 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 216 531 −1 169
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 890 −34
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 641 −1 135
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 506 1 558
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 138 1 289
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 138 1 289
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 505 125 7 754
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 172 021 7 821
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 333 075 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −28
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 −39
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 860 −8 388
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 469 787 −14 568
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 133 694 −45
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 092 −14 523
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 316 150 17 343
Visas turtas 2 004 290 3 819
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 857 564 1 826
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 369 848 36 932
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 159 814 −48 471
2.2 Indėlių galimybė 134 825 84 957
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 209 446
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 478 1 323
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 481 −34 925
5.1 Valdžiai 54 034 −35 421
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 447 496
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 123 −1 035
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 512 −44
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 597 444
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 597 444
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 380 −703
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 480 0
Visi įsipareigojimai 2 004 290 3 819