Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. augusztus 5.

2011. augusztus 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. augusztus 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 177,8 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott.

Az euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai/egyéb értékpapírok állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 14,5 milliárd euróval csökkent, míg az egyéb eszközök állománya (eszközoldal, 9. tétel) 17,3 milliárd euróra nőtt, elsősorban az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott számviteli átsorolás eredményeként. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 857,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,4 milliárd euróval csökkent, 54,0 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 77,6 milliárd euróval csökkent, 295,1 milliárd euróra. 2011. augusztus 3-án, szerdán lejárt egy 164,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 172,0 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74,0 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 134,8 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 49,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 133,7 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Ezért a 2011. augusztus 5-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,0 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 48,5 milliárd euróval 159,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 250 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 216 531 −1 169
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 890 −34
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 641 −1 135
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 506 1 558
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 138 1 289
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 138 1 289
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 505 125 7 754
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 172 021 7 821
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 333 075 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −28
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 29 −39
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 860 −8 388
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 469 787 −14 568
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 133 694 −45
7.2 Egyéb értékpapírok 336 092 −14 523
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 316 150 17 343
Eszközök összesen 2 004 290 3 819
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 857 564 1 826
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 369 848 36 932
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 159 814 −48 471
2.2 Betéti rendelkezésre állás 134 825 84 957
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 209 446
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 478 1 323
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 481 −34 925
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 034 −35 421
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 447 496
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 123 −1 035
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 512 −44
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 597 444
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 597 444
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 380 −703
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 480 0
Források összesen 2 004 290 3 819