Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.8.2011

9.8.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.8.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 177,8 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euromääräisiin arvopapereihin euroalueelta luettavien muiden arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 14,5 miljardilla eurolla. Muiden saamisten (vastaavien erä 9) määrä kasvoi 17,3 miljardilla eurolla. Muutokset johtuivat pääosin uudelleenluokituksista eräässä eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 857,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 35,4 miljardilla eurolla 54,0 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 77,6 miljardilla eurolla 295,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.8.2011 erääntyi 164,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 172,0 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 74,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 134,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 49,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 133,7 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 5.8.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,0 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 48,5 miljardilla eurolla 159,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 250 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 216 531 −1 169
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 890 −34
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 641 −1 135
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 506 1 558
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 138 1 289
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 138 1 289
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 505 125 7 754
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 172 021 7 821
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 333 075 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −28
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 29 −39
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 860 −8 388
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 469 787 −14 568
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 133 694 −45
7.2 Muut arvopaperit 336 092 −14 523
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 316 150 17 343
Vastaavaa yhteensä 2 004 290 3 819
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 857 564 1 826
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 369 848 36 932
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 159 814 −48 471
2.2 Talletusmahdollisuus 134 825 84 957
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 209 446
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 478 1 323
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 481 −34 925
5.1 Julkisyhteisöt 54 034 −35 421
5.2 Muut 8 447 496
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 123 −1 035
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 512 −44
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 597 444
8.1 Talletukset ja muut velat 10 597 444
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 206 380 −703
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 480 0
Vastattavaa yhteensä 2 004 290 3 819