Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. august 2011

9. august 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. augustil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 177,8 miljardi euro tasemel.

Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberite / muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 14,5 miljardi euro võrra ning muude varade (varade kirje 9) maht kasvas 17,3 miljardi euro võrra seoses raamatupidamises tehtud ümberklassifitseerimisega eurosüsteemi ühe keskpanga poolt. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,8 miljardi euro võrra 857,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 35,4 miljardi euro võrra 54,0 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 77,6 miljardi euro võrra 295,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. augustil 2011 möödus 164,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 172,0 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 74,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 134,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 49,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 133,7 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega.

Selle tulemusel ulatus 5. augustil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,0 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 48,5 miljardi euro võrra 159,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 250 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 216 531 −1 169
2.1 Nõuded RVFle 75 890 −34
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 641 −1 135
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 506 1 558
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 138 1 289
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 138 1 289
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 505 125 7 754
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 172 021 7 821
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 333 075 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −28
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 29 −39
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 860 −8 388
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 469 787 −14 568
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 133 694 −45
7.2 Muud väärtpaberid 336 092 −14 523
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 316 150 17 343
Varad kokku 2 004 290 3 819
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 857 564 1 826
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 369 848 36 932
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 159 814 −48 471
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 134 825 84 957
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 209 446
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 478 1 323
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 481 −34 925
5.1 Valitsussektor 54 034 −35 421
5.2 Muud kohustused 8 447 496
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 123 −1 035
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 512 −44
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 597 444
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 597 444
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 206 380 −703
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 480 0
Kohustused kokku 2 004 290 3 819