Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 iulie 2011

12 iulie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 8 iulie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 177,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 351,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,6 miliarde EUR, până la 851,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 7,0 miliarde EUR, până la 64,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 61,0 miliarde EUR, până la 293,4 miliarde EUR. Miercuri, 6 iulie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 141,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 120,0 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 74 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 65,7 miliarde EUR (comparativ cu 24,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 8 iulie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,1 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 58,7 miliarde EUR, până la 157,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 252 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 216 320 309
2.1 Creanţe asupra FMI 74 281 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 040 310
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 773 516
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 078 −1 421
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 078 −1 421
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 433 248 −21 906
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 120 024 −21 436
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 313 163 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 −498
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 55 29
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 822 656
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 486 208 1 197
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 350 0
7.2 Alte titluri 351 858 1 197
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 −49
9 Alte active 297 858 −4 387
Total active 1 919 501 −25 084
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 851 755 2 590
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 297 374 −19 538
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 157 562 −58 650
2.2 Facilitatea de depozit 65 687 40 785
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 125 −1 673
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 042 956
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 72 498 −6 978
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 779 −6 997
5.2 Alte angajamente 7 719 19
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 096 779
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 934 1 043
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 543 −1 050
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 543 −1 050
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 193 953 −2 886
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 480 0
Total pasive 1 919 501 −25 084

Contacte media