Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. július 8.

2011. július 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. július 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,8 milliárd euróval nőtt, 177,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 351,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,6 milliárd euróval nőtt, 851,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,0 milliárd euróval csökkent, 64,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 61,0 milliárd euróval csökkent, 293,4 milliárd euróra. 2011. július 6-án, szerdán lejárt egy 141,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 120,0 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 65,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti 24,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott. Így a 2011. július 8-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,2 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 60,1 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 58,7 milliárd euróval 157,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 252 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 216 320 309
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 281 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 040 310
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 773 516
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 078 −1 421
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 078 −1 421
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 433 248 −21 906
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 120 024 −21 436
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 313 163 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 −498
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 55 29
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 822 656
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 486 208 1 197
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 350 0
7.2 Egyéb értékpapírok 351 858 1 197
8 Euróban denominált államadósság 33 944 −49
9 Egyéb eszközök 297 858 −4 387
Eszközök összesen 1 919 501 −25 084
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 851 755 2 590
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 297 374 −19 538
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 157 562 −58 650
2.2 Betéti rendelkezésre állás 65 687 40 785
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 125 −1 673
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 042 956
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 72 498 −6 978
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 779 −6 997
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 719 19
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 096 779
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 934 1 043
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 543 −1 050
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 543 −1 050
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 193 953 −2 886
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 480 0
Források összesen 1 919 501 −25 084

Médiakapcsolatok