Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.7.2011

12.7.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.7.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 177,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 351,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,6 miljardilla eurolla 851,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,0 miljardilla eurolla 64,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 61,0 miljardilla eurolla 293,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.7.2011 erääntyi 141,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 120,0 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 74 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 65,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan. Perjantaina 8.7.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,1 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 58,7 miljardilla eurolla 157,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 252 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 216 320 309
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 281 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 040 310
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 773 516
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 078 −1 421
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 078 −1 421
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 433 248 −21 906
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 120 024 −21 436
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 313 163 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 −498
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 55 29
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 822 656
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 486 208 1 197
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 350 0
7.2 Muut arvopaperit 351 858 1 197
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 −49
9 Muut saamiset 297 858 −4 387
Vastaavaa yhteensä 1 919 501 −25 084
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 851 755 2 590
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 297 374 −19 538
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 157 562 −58 650
2.2 Talletusmahdollisuus 65 687 40 785
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 125 −1 673
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 042 956
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 72 498 −6 978
5.1 Julkisyhteisöt 64 779 −6 997
5.2 Muut 7 719 19
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 096 779
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 934 1 043
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 543 −1 050
8.1 Talletukset ja muut velat 8 543 −1 050
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 193 953 −2 886
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 480 0
Vastattavaa yhteensä 1 919 501 −25 084

Yhteyshenkilöt